Svenska  English   |   SEK EUR
Cart Contents

 
 

Vent Brush KS03

[KS03]
Vent Brush KS03
[KS03]


Kent Salon

Vent Brush KS03

[KS03]

Vent Brush KS03

free shipping
 €31.09 
In stock


Vent Brush KS03

Art KS03


 Reviews 

 

  RELATED PRODUCTS
 Curved Vent Brush - KS02

Kent Salon
€31.09 


 OOH Brush - Bristle and Nylon Flexible Hairbrush

Kent Brushes
€15.03 


 Narrow Paddle Brush KS06

Kent Salon
€31.09 


 RELATED PRODUCTS  

 Curved Vent Brush - KS02
Kent Salon
Curved Vent Brush - KS02
€31.09 
 OOH Brush - Bristle and Nylon Flexible Hairbrush
Kent Brushes
OOH Brush - Bristle and Nylon Flexible Hairbrush
€15.03 
 Narrow Paddle Brush KS06
Kent Salon
Narrow Paddle Brush KS06
€31.09